วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Tomcat 6 on Fedora Linux

Installing Tomcat 6 on Fedora, Red Hat or CentOS

Install Tomcat using yum
# yum install tomcat6-webapps
Tomcat will get installed across the following directories
/etc/tomcat6             conf files    $CATALINA_HOME/conf
/usr/share/java/tomcat6  libs           $CATALINA_HOME/lib
/usr/share/tomcat6/bin   executables    $CATALINA_HOME/bin
/var/log/tomcat6         logs           $CATALINA_HOME/logs
/var/cache/tomcat6/temp  temp files     $CATALINA_HOME/temp
/usr/share/tomcat6       home directory $CATALINA_HOME
/var/lib/tomcat6/webapps web apps   $CATALINA_HOME/webapps
/var/cache/tomcat6/work  compiled stuff $CATALINA_HOME/work
Set CATALINA_HOME in /etc/profile
export CATALINE_HOME=/usr/share/tomcat6
Tomcat can be stopped, started and restarted using the following commands
# service tomcat6 stop
# service tomcat6 start
# service tomcat6 restart
Credit :: http://serverfault.com/questions/194159/how-to-setup-tomcat-on-fedora 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
 • ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

PHP function get IP Address

วิธีการดึง IP Address ของเครื่อง Client ด้วย PHP

บันทึกการเรียนรู้ >> Function ในการดึง IP Address ของเครื่อง client

function get_client_ip() {
  
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) 
  {//check ip from share internet
       
$ip $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  
elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) 
  {//to check ip is pass from proxy
       $ip $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  
else {
       $ip 
$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  
}
  
return $ip;


Credit:: http://codeigniter.com/forums/viewthread/180857/#856078

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง PyDev สำหรับ Eclipse


วิธีการติดตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้ง PyDev Extensions โดยการใช้ Eclipse Update Manager 
ขั้นตอนการติดตั้ง 
 1. เลือกเมนู Help > Install New Software
  Image 
 2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Available Software ในช่อง Work with ให้เลือกปุ่ม Add  Image

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง phpmyadmin ด้วยตัวเอง

โดยปรกติแล้วหากเราใช้ ตัวจำลอง server เช่น appserv, apache friend (XAMPP) จะได้รับการติดตั้งเจ้าตัว phpmyadmin มาให้เรียบร้อยแล้ว โดยการเรียกใช้ก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ ระบุ path เพิ่มหลังจากเรียก ชื่อเครือง (ในที่นี่ชื่อเครื่องใช้เป็น localhost)
http://localhost/phpmyadmin
เท่านี้ท่านก็จะพบกับเจ้าตัวโปรแกรม phpmyadmin ตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านหน้าเว็บ

วันนี้จะขอเสนอวิธีการติดตั้ง phpmyadmin ใหม่ด้วยตัวเองหรือจะเป็นการอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุด
ก่อนอื่นเลยเราต้องดาวโหลด source code เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บ phpmyadmin.net เลือกดาวโหลดเวอร์ชั่นที่ต้องการมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนครับ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการ set PHP Environment ใน Windows

          ขั้นตอนแรกทำการตรวจสอบก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ทำการติดตั้ง หรือกำหนดค่าต่างๆ แล้วหรือยัง

เปิด Command Prompt ขึ้นมาจากนั้นทดลองพิมพ์ 
php
หรือ
php -version
ตัวอย่างแสดงการใช้คำสั่ง
รูปภาพแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งเมื่อมีการตั้งค่า PHP Environment
 

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างวิธีการ Backup MySQL Database ใน Windows

หลังจากที่ได้รู้วิธีใช้คำสั่งต่างๆในการสำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL กันแล้วครั้งนี้จะขอเสนอขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดในการใช้คำสั่งต่างๆในระบบปฏิบัติการ Windows
เริ่มกันเลย...

ขั้นแรกให้เปิดหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมาก่อนเพื่อรันคำสั่ง
วิธีการเรียกใช้ Command Prompt ก็ไม่ยากให้ไปที่
Start>> All Programs>> accessories>> Command Prompt
จากนั่นให้ไปยัง directory ที่เก็บ MySQL


วิธีการ Backup MySQL Database

การสำรองฐานข้อมูลเป็นงานที่สำคัญของ System Administrator และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเขียน Script เพื่อส่งให้ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยการเรียกใช้ Script ผ่าน Crontab โดยเราสามารถเรียกใช้งาน mysqldump ที่มีอยู่ใน MySQL Server ในการโอนถ่ายข้อมูลจากฐานข้อมูลไปเก็บในรูปแบบของไฟล์ .sql
Syntax:
mysqldump -h localhost -u root -pmypassword databasename > dumpfile.sql
ตัวอย่าง

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการเข้าใช้ Gnome ใน Ubuntu 11.10

หลังจากที่ Ubuntu ได้เปลี่ยนมาใช้ Unity ผมเป็นคนอีกหนึ่งคนที่ไม่ค่อยได้ใช้ Unity เท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่การเข้าใช้งาน Ubuntu ของผมจะเข้าไปใช้ในส่วนของ Ubuntu Classic หรือ Gnome 2 นั่นเองนะครับ
หลังจากที่ Ubuntu 11.10 ได้ออกมาคงต้องมีคนดาวโหลดไปใช้และต้องการที่จะเค้าใช้ Gnome ใน Ubuntu 11.10 อย่างแน่นอน (ผมก็เป็นหนึ่งในนั่น ที่ไม่ค่อยได้ใช้ Unity ของ Ubuntu) วิธีการไม่ยากครับเพียงแต่เราต้องติดตั้ง package เพิ่มเติมเท่านั่น
package ที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแสดงขั้นตอนการตรวจสอบเวอร์ชั่นของ OpenSUSE Linux ที่รันอยู่สามารถทำได้ทั้งสองวิธีคือ แบบ GUI, และ แบบ CLI โดยการอ่านข้อมูลจากไฟลล์ 
"SuSE-release"

แบบ GUI

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการ Disable guest session บน Ubuntu 11.10

การ Disable guest session บน Ubuntu 11.10 Oneiric เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าใช้เครื่องเราโดยการใช้ User guest 


โดยปรกติแล้วค่ามาตราฐานของ Ubuntu 11.10 จะอนุญาติให้ใช้ Guest session ในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ เราสามารถกำหนดหรือจำกัดสิทธิการใช้ guest session โดยการแก้ไขไฟล์ lightdm.conf ซึ่งอยู่ที่ path: /etc/lightdm/lightdm.confโดยเพิ่มข้อความ 

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มาดู System Information in Window 7 กันครับ

ลองเล่น Command Line ใน Windows คำสั่งที่จะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆของระบบ systeminfo
ตัวอย่างการรันคำส่ง systeminfo บน Command Prompt 

จากนั้นก็สามารถเลื่อนดูรายละเอีดยต่างๆได้ แต่ ถ้าหากไม่อยากเลื่อนหา สามารถใส่คำสั่ง ค้นหาในการช่วยค้นโดยเขียนคำสั่ง find 
ตัวอย่างเช่นต้องการหาเวลาที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ สามารถใช้คำส่งนี้

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

[MS SQL Server] วิธีสร้าง ASP State Session Database1. เปิด Windows Command ขึ้นมานะครับ (Start > run > cmd.exe)
2. ให้เปลี่ยน Directory ไปที่ [drive:]\%windir%\Microsoft.NET\Framework\version
ตัวอย่าง..[MS SQL Server] เปลี่ยน Password ของ User 'SA'

USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH DEFAULT_DATABASE=[master],
DEFAULT_LANGUAGE=[us_english], CHECK_EXPIRATION=ON, CHECK_POLICY=ON
GO
USE [master]
GO
ALTER LOGIN [sa] WITH PASSWORD=N'(New Password)' MUST_CHANGE
GO

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

NTLDR Missing

          หากท่านเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องไม่สามารถ Boot Windows ได้แต่แสดงข้อความ
“NTLDR Missing  Press Ctrl+Alt+Del To Restart” 

วิธีแก้ปัญหาให้สามารถ Boot เข้าระบบปฏิบัติการ Window ได้ตามปรกติ
          สิ่งที่ต้องเตรียม
          วิธีที่ 1 แก้ปัญหาด้วย Windows XP CD
                   1. Windows XP CD
          วิธีที่ 2 แก้ปัญหาด้วย Linux usb bootable
                   1. USB thumb drive
                   2. linux iso
                   3. ntdetect.com 
                   4. ntldr

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

การตั้งค่าหน้ากระดาษ พิมพ์จาก Web Browser

         โดยปรกติแล้วเมื่อเราเข้าเว็บต่างๆ จากนั้นเราต้องการจะพิมพ์หน้าเพจนั้นออกมาเป็นกระดาษจะมีหัวกระดาษ และท้ายกระดาษติดมาด้วย หรือ path ของไฟลล์ วันนี้จะขอแนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้พิมพ์อะไรออกมาพร้อมกับเว็บเพจบ้าง
          การตั้งค่าไม่ให้ Printer พิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษออกมาพร้อมกับหน้าเว็บ การตั้งค่าใน Internet Explorer ให้เลือกที่เมนู File >> page setup จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้กำหนดค่าต่างๆ เช่น ขนาดกระดาษ, แนวการพิมพ์ของกระดาษ, ขอบของกระดาษทั้ง 4 ด้าน และข้อความที่จะพิมพ์ในส่วนหัว-ท้ายของกระดาษ
วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

Ubuntu 11.04 : ถอนการติดตั้ง Gnome3 และติดตั้ง Gnome 2.x แทน

          เมื่อไม่นาน Ubuntu 11.04 releases ออกมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นคือ Unity 2D (และหลังจากนี้ Ubuntu 11.10 ก็จะถูกปล่อยออกมาให้ใช้งานเช่นกัน) พร้อมกันนั้นโครงการ Gnome ก็ได้ปล่อยเจ้าตัว Gnome 3.0 ตัวใหม่ล่าสุดออกมาเช่นกัน เป็นที่แน่นอนว่าของใหม่ หลายคนคงต้องอยากลองว่ามีอะไรแปลกใหม่ถูกเพิ่มเข้าไปบ้างและดีหรือเหมาะสมกับการใช้งานมากแต่ละคนมากแค่ไหน ในตอนที่ Ubuntu 11.04 ปล่อยออกมาให้ใช้กันนั้นตัว Desktop Environment ยังคงเป็น Gnome 2.x จึงทำให้หลายคนที่ใช้งาน Ubuntu 11.04 อยู่แล้วและต้องการลองใช้งานของ Gnome 3.0 ไปด้วยต้องทำการติดตั้งเจ้า Gnome 3.0 เองผ่าน ppa:gnome3-team/gnome3  วิธีการติดตั้ง Gnome 3.0 ผ่าน PPA
          ต่อมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ ถ้าคุณได้ทำการติดตั้ง Gnome 3.0 ไปแล้วและต้องการที่จะถอนการติดตั้ง Gnome 3.0 และกลับไปใช้ Ubuntu 11.04 Unity 2D เหมือนเดิมและรอใช้งาน Gnome 3.0 ใน Ubuntu 11.10

ขั้นตอนถอนการติดตั้ง Gnome 3.0 และติดตั้ง Gnome 2.x

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการดูว่า Ubuntu Linux ที่รันอยู่นั่นเป็นเวอร์ชั่นอะไร โดยใช้ Command Line

หากเรากำลังรัน Ubuntu Linux หรือ Linux ทั่วไปแล้วเราไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นที่กำลังรันเป็นเวอร์ชั่นอะไร เราสามารถดูเวอร์ชั่นได้ง่ายมาก ทั้งแบบ GUI และแบบ Command Line
 • วิธีการดูเวอร์ชั่นแบบ GUI
  • ไปที่ Main Menu.
  • จากนั้นเลือก System จากนั้นไปที่ Administration จากนั้นให้เลือก System Monitor.
  • เมื่อเปิดหน้าต่าง System Monitor แล้วจากนั้นให้ไปที่ Tab System เวอร์ชั่นของ Ubuntu จะแสดงอยู่กับ Kernel, เวอร์ชั่นของ Gnome, หน่วยความจำ, การประมวลผล และพื้นที่ดิสก์ที่ใช้ได้

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

วิธีการออกจากระบบ(logout user or logoff user) ใน Linux โดยใช้ command line

การใช้คำสั่ง 
# logout
จะเป็นการ logout ออกจากการ login shell session หรือ secure shell session ปัจจุบัน ไม่ได้เป็นการ logout ออกจากระบบหรือ gnome-session
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะออกจากระบบของผู้ใช้อื่นๆ คุณจะต้องสามารถใช้คำสั่งในสิทธิ์ของ root หรือสามารถเข้าสู่ระบบเป็น root จากนั้นคุณจะต้องใช้คำสั่ง pkill
          รูปแบบของคำสั่งและ Option ต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คำสั่งที่ใช้ในการออกจากระบบ
# pkill -KILL -u {username}
ก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่ามีชื่อผู้ใชใดที่กำลัง login ในระบบอยู่ ด้วยคำสั่ง who หรือ w
# who

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

How to update and upgrade Ubuntu Linux auto answer yes

By default command update Ubuntu Linux

#apt-get update
And upgrade with command

#apt-get upgrade
but you have to confirm to upgrade Yes/No in terminal.

if you want to do command more than one command. you can use "&&" to link two command , the second command will running after first command finish.
example:

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปรับแต่งการแสดงผลตัวอักษรในเว็บของ Browser

วันนี้ลองเล่นเว็บด้วย Browser Google Chrome แล้วรู้สึกว่าตัวอักษรที่แสดงบนหน้าเว็บมีขนาดเล็กเหลือเกินเล่นไปเล่นมันชักเริ่มปวดตา ก็เลยหาวิธีที่จะทำให้ตัวหนังสือมันอ่านง่ายขึ้น 

ตัวอย่างการแสดงผลของหน้าจอที่ขนาดตัวอักษรเล็กมาก

วิธีการปรับการแสดงผลของตัวอักษรบน browser ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็น Google chrome 
ขั้นตอนแรก ให้เราไปที่ customize and control Google chrome >>Options

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เพิ่ม "Open with gedit" บนเมนูคลิ๊กขวาบน Ubuntu กันเถอะ

ตัวจัดการไฟลล์และโฟเดอร์ของ Ubuntu มีความสามารถในการรันสคริปต์ตอนที่เลือกไฟลล์ต่างๆได้ สคริปต์ไฟลล์สามารถทำได้ทุกอย่างเท่าที่จะทำผ่าน command line ได้เช่น เปิดไฟลล์, บีบอัดไฟลล์, อัพโหลดไฟลล์
เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลา เริ่มจากการเปิด terminal ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์คำสั่งตามนี้เพื่อสร้างสคริปต์ใหม่ในสคริปต์ไดเร็กทอรี่
gedit ~/.gnome2/nautilus-scripts/Open\ with\ gedit
จากนั้นนำข้อความด้านล่าง copy and paste ลงไปในตัว Text editor, สามารถหาสคริปต์เพิ่มเติมได้ที่นี่  G-Scripts site

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิธีการเพิ่มความเร็วในการดาวโหลดและอัพเดท package ด้วย apt-fast

โดยปรกติแล้วค่าเริ่มต้นในการติดตั้งและอัพเดทแพ็คเกจของ Ubuntu จะใช้ apt-get เป็นมาตารฐาน Apt-get เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการแพ็คเกจที่ดีแต่เราสามารถเพิ่มความเร็วในการดาวโหลดให้เร็วกว่าได้โดยการใช้ apt-fast ในการดาวโหลดและอัพเดท Ubuntu

 

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...