วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการ Backup MySQL Database

การสำรองฐานข้อมูลเป็นงานที่สำคัญของ System Administrator และโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการเขียน Script เพื่อส่งให้ทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดโดยการเรียกใช้ Script ผ่าน Crontab โดยเราสามารถเรียกใช้งาน mysqldump ที่มีอยู่ใน MySQL Server ในการโอนถ่ายข้อมูลจากฐานข้อมูลไปเก็บในรูปแบบของไฟล์ .sql
Syntax:
mysqldump -h localhost -u root -pmypassword databasename > dumpfile.sql
ตัวอย่าง

mysqldump -h localhost -u root -p database_test > test.sql
จากตัวอย่าง เป็นการ dump ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า database_test ให้เก็บเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า test.sql
ตัวอย่างการระบุ path ในการเก็บไฟลล์ .sql บน Windows
mysqldump -h localhost -u root -p database_test > c:\test.sql
ไฟลล์ test.sql จะถูกเก็บอยู่ที่ driver C:
ตัวอย่างการระบุ path ในการเก็บไฟลล์ .sql บน Linux
mysqldump -h localhost -u root -p database_test > /home/user/backup/test.sql
ไฟลล์ test.sql จะถูกเก็บไว้ที่ path: /home/user/backup/
กรณีที่ต้องการ Backup ฐานข้อมูลทั้งหมดใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
mysqldump -h localhost -u root -p --all-database > /home/user/backup/all_databases.sql
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dev.mysql.com >> mysqldump

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...