วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

PHP function get IP Address

วิธีการดึง IP Address ของเครื่อง Client ด้วย PHP

บันทึกการเรียนรู้ >> Function ในการดึง IP Address ของเครื่อง client

function get_client_ip() {
  
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) 
  {//check ip from share internet
       
$ip $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  
elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) 
  {//to check ip is pass from proxy
       $ip $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  
else {
       $ip 
$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  
}
  
return $ip;


Credit:: http://codeigniter.com/forums/viewthread/180857/#856078

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...