วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554

Crontab on Linux

Crontab เป็นคำสั่งในระบบ Unix/Linux เพื่อใช้ในการรัน Program หรือ Script ตามเวลาที่กำหนด จะคล้ายกับเจ้า Scheduled Tasks ในระบบปฏิบัติการ Windows


เรามาดูรายละเอียดต่างๆกันดีกว่า


การใช้งาน crontab


     คำสั่งและ option ต่างๆ ของ contrab
$crontab filename      เป็นการนำคำสั่งของ crontab เข้ามาจาก filename
$crontab -e              การแก้ไข crontab ปัจจุบันของ user ที่ login ปัจจุบัน
$crontab -l               ดูคำสั่ง crontab ทั้งหมดที่มีอยู่ ของ User
$crontab -r                     ลบคำสั่ง crontab ของ User 
$crontab -u user             เป็นคำสั่งของผู้ดูแลระบบ(root) เท่านั้น ใช้ ดู แก้ไข ลบ crontab ของ user แต่ล่ะคน 

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีการเปิดใช้งาน Mod_rewrite บน Web Server

มารู้จักกับ mod_rewrite

ในการเปิดใช้งาน mod_rewrite สำหรับ Ubuntu เพียงแค่ พิมพ์คำสั่งใน Terminal จากนั่นสั่งรัน
sudo a2enmod rewrite
เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานโหมด rewrite ของ apache ได้แล้ว
ส่วนในการ config ค่าต่างๆจะกำหนดใน file ที่มีชื่อว่า .htaccess


สำหรับ Codeigniter จะมีตัวอย่างอยู่ใน user_guide ในหัวข้อ

CodeIgniter URLs

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index\.php|images|robots\.txt)
RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]

ว่างเปล่ามากมายครับวันนี้

มาทำงานวันนี้ มีเรื่องแต่เช้าเลย เน็ตใช้งานไม่ได้ไปครึ่งวัน จะหาวิธีเขียน Code หาไม่เจอ ถามใครก็ไม่มีใครให้ถาม งานหนักล่ะกอล์ฟคราวนี้

มาบ่นแค่นี้ครับเน็ตเล่นไ้ด้แล้ว แต่ช้ามากกกกก

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง PHP cURL บน Linux Ubuntu

หลังจาก ติดตั้งเว็บ apache2 Web Server, PHP5, MySQL-Server และ phpmyadmin เรียบร้อยแล้ว
หากเราต้องการเปิดใช้งาน cURL สำหรับ PHP สามารถติดตั้งได้ โดยใช้คำสั่งตามนี้รันใน Terminal
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการ restart Web Server เพื่อ refresh ค่า Config ต่างๆ
การ restart Web Server

sudo /etc/init.d/apache2 restart

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...