วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

มาดู System Information in Window 7 กันครับ

ลองเล่น Command Line ใน Windows คำสั่งที่จะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆของระบบ systeminfo
ตัวอย่างการรันคำส่ง systeminfo บน Command Prompt 

จากนั้นก็สามารถเลื่อนดูรายละเอีดยต่างๆได้ แต่ ถ้าหากไม่อยากเลื่อนหา สามารถใส่คำสั่ง ค้นหาในการช่วยค้นโดยเขียนคำสั่ง find 
ตัวอย่างเช่นต้องการหาเวลาที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ สามารถใช้คำส่งนี้

systeminfo | find /i "install date"
ตัวอย่างการใช้คำส่ง 

โดย parameter /i ดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละ Option ได้ ที่นี่
นอกจากนั้นสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆผ่านทาง GUI ได้ด้วย โดยการพิมพ์ข้อความ systeminfo ในช่องค้นหาของ Windows 7

หน้าต่างแสดงข้อมูล (System Information)


วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...