วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

NTLDR Missing

          หากท่านเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องไม่สามารถ Boot Windows ได้แต่แสดงข้อความ
“NTLDR Missing  Press Ctrl+Alt+Del To Restart” 

วิธีแก้ปัญหาให้สามารถ Boot เข้าระบบปฏิบัติการ Window ได้ตามปรกติ
          สิ่งที่ต้องเตรียม
          วิธีที่ 1 แก้ปัญหาด้วย Windows XP CD
                   1. Windows XP CD
          วิธีที่ 2 แก้ปัญหาด้วย Linux usb bootable
                   1. USB thumb drive
                   2. linux iso
                   3. ntdetect.com 
                   4. ntldrขั้นตอนการแก้ปัญหา
วิธีที่ 1
1. ใส่แผ่น Windows XP CD ในช่อง CD drive
2. ตั้งค่า BIOS ให้ boot cd drive
3. จากนั้น boot เครื่องจากซีดี
4. เมื่อโหลดเมนูเสร็จแล้วจะถึงเมนู ให้กดปุ่ม “R” เพื่อโหลด Recovery console
* ในตัวอย่างคำสั่งต่อไปนี้ CD drive จะมี Label คือ drive E และระบบปฏิบัติการ Windows XP ถูกติดตั้งที่ drive C
        5. พิมพ์คำสั่งเพื่อ copy file ntldr ไปไว้ที่ c:\
copy E:\i386\ntldr C:\
        6. พิมพ์คำสั่งเพื่อ copy file ntdetect.com ไปไว้ที่ c:\
copy E:\i386\ntdetect.com C:\
        7. พิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อรีบูตคอมพิวเตอร์


วิธีที่ 2
        Comming soon

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...