ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

NTLDR Missing

          หากท่านเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเครื่องไม่สามารถ Boot Windows ได้แต่แสดงข้อความ
“NTLDR Missing  Press Ctrl+Alt+Del To Restart” 

วิธีแก้ปัญหาให้สามารถ Boot เข้าระบบปฏิบัติการ Window ได้ตามปรกติ
          สิ่งที่ต้องเตรียม
          วิธีที่ 1 แก้ปัญหาด้วย Windows XP CD
                   1. Windows XP CD
          วิธีที่ 2 แก้ปัญหาด้วย Linux usb bootable
                   1. USB thumb drive
                   2. linux iso
                   3. ntdetect.com 
                   4. ntldrขั้นตอนการแก้ปัญหา
วิธีที่ 1
1. ใส่แผ่น Windows XP CD ในช่อง CD drive
2. ตั้งค่า BIOS ให้ boot cd drive
3. จากนั้น boot เครื่องจากซีดี
4. เมื่อโหลดเมนูเสร็จแล้วจะถึงเมนู ให้กดปุ่ม “R” เพื่อโหลด Recovery console
* ในตัวอย่างคำสั่งต่อไปนี้ CD drive จะมี Label คือ drive E และระบบปฏิบัติการ Windows XP ถูกติดตั้งที่ drive C
        5. พิมพ์คำสั่งเพื่อ copy file ntldr ไปไว้ที่ c:\
copy E:\i386\ntldr C:\
        6. พิมพ์คำสั่งเพื่อ copy file ntdetect.com ไปไว้ที่ c:\
copy E:\i386\ntdetect.com C:\
        7. พิมพ์ exit แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อรีบูตคอมพิวเตอร์


วิธีที่ 2
        Comming soon

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์