วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างวิธีการ Backup MySQL Database ใน Windows

หลังจากที่ได้รู้วิธีใช้คำสั่งต่างๆในการสำรองข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL กันแล้วครั้งนี้จะขอเสนอขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียดในการใช้คำสั่งต่างๆในระบบปฏิบัติการ Windows
เริ่มกันเลย...

ขั้นแรกให้เปิดหน้าต่าง Command Prompt ขึ้นมาก่อนเพื่อรันคำสั่ง
วิธีการเรียกใช้ Command Prompt ก็ไม่ยากให้ไปที่
Start>> All Programs>> accessories>> Command Prompt
จากนั่นให้ไปยัง directory ที่เก็บ MySQLตัวโปรแกรม mysqldump.exe จะอยู่ใน folder bin

ใช้โปรแกรม mysqldump.exe วิธีการใช้งาน


โดยหลังเครื่องหมาย ">" การกำหนด directory ที่จะเก็บไฟล์ .sql 

สามารถกำหนดเป็น
> c:\database.sql
> c:\backupSQL\database.sql


วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...