วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse 

หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation error

แต่พอลองเข้าไปอ่านว่า error นั้นเกิดจากส่วนไหน... ถึงขั้นงง เพราะ IDE บอกว่า
Unknown Validation Message 


วิธีแก้ไข
  1. เปิด Project properties

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...