วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง PyDev สำหรับ Eclipse


วิธีการติดตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้ง PyDev Extensions โดยการใช้ Eclipse Update Manager 
ขั้นตอนการติดตั้ง 
 1. เลือกเมนู Help > Install New Software
  Image 
 2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Available Software ในช่อง Work with ให้เลือกปุ่ม Add  Image
 3. ช่อง Name: ให้ใส่ชื่อ PyDev หรือ PyDev and Pydev Extensions
 4. ช่อง Location: http://pydev.org/updates กด OK
  Image 
 5. จากนั้นจะแสดงรายการให้เราเลือกว่าเราต้องการติดตั้ง
 6. เราก็เลือกรายการที่ต้องการติดตั้งจากนั้นกดปุ่ม Next
  Image 
 7. จากนั้นจะแสดง Review Licenses ให้เลือก I accept ... จากนั้นกดปุ่ม Finish
  Image 
 8. ที่เหลือก็รอโหลดจนติดตั้งเสร็จ eclipse จะถามว่าต้องการให้ restart program eclipse หรือไม่
 9. ตอบ Yes ก็ได้ครับหากไม่ได้ทำงานค้างอยู่
 10. เรียบร้อยครับ สามารถตรวจสอบได้โดยการสร้างโปรเจคใหม่ของ PyDev ขึ้นมา
Image

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...