ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse 
หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation error
แต่พอลองเข้าไปอ่านว่า error นั้นเกิดจากส่วนไหน... ถึงขั้นงง เพราะ IDE บอกว่า Unknown Validation Message

วิธีแก้ไข
เปิด Project properties

วิธีการหา Profile path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้
ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียวกันได้นั่นเอง

สำหรับการเพิ่ม Profile สามารถอ่านได้จาก https://support.google.com/chrome

หลังจากที่มีการใช้งานหลาย Profiles ในเครื่องเดียวกันแล้ว ก็ต้องมีที่เก็บข้อมูลของแต่ล่ะ Profile แต่ล่ะ Profile แยกกัน

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการหา location path ของ Google Chrome profiles\

โดยค่าเริ่มต้นแล้วตำแหน่งที่เก็บ profile ของ Google Chrome จะขึ้นอยู่กับ Platform ที่ใช้ เช่น

How to disable kernel updates in Ubuntu via command line

This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line.

Disable Kernel Update
sudo apt-mark hold linux-image-generic linux-headers-generic 
Updates Apt-Get Local DB
sudo apt-get update Install Upgrades
sudo apt-get upgrade -y
How to re-enable Kernel Updates