ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2014

Convert JAVA String to Date

วันนี้ต้องเขียนโปรแกรมโดยรับ Parameter ประเภท Date จากหน้าจอมาในรูบแบบ String จำนวน 2 ตัวแปร จากนั้นนำมาหาผลต่างของทั้งสองค่า

วันนี้เลยขอเขียนเกี่ยวกับการ Convert JAVA String to Date
สิ่งที่ควรทำความเข้าใจ
java.lang.Object
java.util.Date
java.lang.String
* java.text.SimpleDateFormat

ตัวอย่างการแปลง String -> Date