วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิธีการ Disable guest session บน Ubuntu 11.10

การ Disable guest session บน Ubuntu 11.10 Oneiric เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าใช้เครื่องเราโดยการใช้ User guest 


โดยปรกติแล้วค่ามาตราฐานของ Ubuntu 11.10 จะอนุญาติให้ใช้ Guest session ในการเข้าใช้ระบบปฏิบัติการ เราสามารถกำหนดหรือจำกัดสิทธิการใช้ guest session โดยการแก้ไขไฟล์ lightdm.conf ซึ่งอยู่ที่ path: /etc/lightdm/lightdm.confโดยเพิ่มข้อความ 

allow-guest=false

ไว้ที่บรรทัดล่างสุดของไฟลล์


ตัวอย่าง 
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
หลังแก้ไข
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
allow-guest=false
บันทึกไฟลล์จากนั้นลอง restart lightdm ด้วยคำสั่ง
sudo restart lightdm
[Update]
สำหรับ Ubuntu 14.04  AskUbuntu.com


วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...