ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีการออกจากระบบ(logout user or logoff user) ใน Linux โดยใช้ command line

การใช้คำสั่ง 
# logout
จะเป็นการ logout ออกจากการ login shell session หรือ secure shell session ปัจจุบัน ไม่ได้เป็นการ logout ออกจากระบบหรือ gnome-session
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะออกจากระบบของผู้ใช้อื่นๆ คุณจะต้องสามารถใช้คำสั่งในสิทธิ์ของ root หรือสามารถเข้าสู่ระบบเป็น root จากนั้นคุณจะต้องใช้คำสั่ง pkill
          รูปแบบของคำสั่งและ Option ต่างๆ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
คำสั่งที่ใช้ในการออกจากระบบ
# pkill -KILL -u {username}
ก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่ามีชื่อผู้ใชใดที่กำลัง login ในระบบอยู่ ด้วยคำสั่ง who หรือ w
# who


หรือ
# w
เมื่อรันคำสั่งด้านบนจะแสดงผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
ตัวอย่างในการออกจากระบบของชื่อผู้ใช้ ikungolf
# pkill -KILL -u ikungolf

หรือรันคำสั่งในสิทธิ์ของ superuser
$ sudo pkill -KILL -u ikungolf
Credit :: cyberciti.biz
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ kill and logout command 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์