ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีการ set PHP Environment ใน Windows

          ขั้นตอนแรกทำการตรวจสอบก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ทำการติดตั้ง หรือกำหนดค่าต่างๆ แล้วหรือยัง

เปิด Command Prompt ขึ้นมาจากนั้นทดลองพิมพ์ 
php
หรือ
php -version
ตัวอย่างแสดงการใช้คำสั่ง
รูปภาพแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งเมื่อมีการตั้งค่า PHP Environment
 
รูปภาพแสดงผลลัพธ์ของคำสั่งที่ยังไม่ได้ตั้งค่า PHP Environment 
ต่อมาเราจะมาตั้งค่า PHP Enviroment ใน Windows 
เริ่มกันเลยครับ

 1. คลิ๊กขวาที่ My Computer จากนั้นเลือก Properties
  คลิ๊กขวาที่ Start menu ของ Windows 7
  คลิ๊กขวาที่ Explorer 
 2. หากเป็น Windows 7 จะต้องเลือก Advanced system settings ก่อนถึงจะแสดงหน้าต่างที่จะแก้ไข Environment
 3. หน้าต่าง System Properties ให้เลือกปุ่ม Environment Variables

 4. สังเกตในส่วนของ System variables
  ให้ไปที่ Path จากนั้นกดปุ่ม Edit...
 5.  หน้าต่างจะแสดงค่าของตัวแปร Path ของระบบโดยแต่ละค่าจะถูกคั่นด้วยเครื่องหมาย ";"
 6. กให้เราเพิ่ม path ของ PHP เข้าไปตัวอย่างเช่น
  ผมใช้ apache friend ติดตั้งไว้ที่ Drive D:
  Path ของ PHP ของผมจะอยู่ที่ D:\xampp\php
  ข้อความที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไปก็คือ
  d:\xampp\php
  แต่ต้องอย่าลืมตัวคั่นนะครับ ";"
 7. จากนั้นกดปุ่ม OK > OK > OK
 8. ปิดหน้าต่าง Command Prompt แล้วเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเป็นให้ค่าที่ตังใหม่ได้ถูกโหลดขึ้นมาด้วย
 9. เมื่อเปิด Command Prompt แล้วให้ลอง พิมพ์
  php -version
  ผลลัพธ์ของการรันคำสั่งตรวจสอบเวอร์ชั่นของ PHP

 10. เท่านี้เราก็สามารถรัน PHP file ผ่าน Command Line ได้แล้วครับความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์