วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

การตั้งค่าหน้ากระดาษ พิมพ์จาก Web Browser

         โดยปรกติแล้วเมื่อเราเข้าเว็บต่างๆ จากนั้นเราต้องการจะพิมพ์หน้าเพจนั้นออกมาเป็นกระดาษจะมีหัวกระดาษ และท้ายกระดาษติดมาด้วย หรือ path ของไฟลล์ วันนี้จะขอแนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้พิมพ์อะไรออกมาพร้อมกับเว็บเพจบ้าง
          การตั้งค่าไม่ให้ Printer พิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษออกมาพร้อมกับหน้าเว็บ การตั้งค่าใน Internet Explorer ให้เลือกที่เมนู File >> page setup จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้กำหนดค่าต่างๆ เช่น ขนาดกระดาษ, แนวการพิมพ์ของกระดาษ, ขอบของกระดาษทั้ง 4 ด้าน และข้อความที่จะพิมพ์ในส่วนหัว-ท้ายของกระดาษ

          ส่วนที่เราสนใจคือส่วนของ Headers and Footers ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ Header ก็สามารถทำได้โดยการลบข้อความในช่อง Header ส่วนของ Footer ก็เช่นกัน และถ้าเราต้องการพิมพ์ Header ล่ะแต่อยากได้เพียงบางส่วนเท่านั่นเราจะทำอย่างไร


ข้อความใน Header แต่ละ่ตัวจะมีความหมายว่าให้ทำงานในลักษณะใด หรือแทนคำสั่งใด 


โค๊ดผลลัพธ์
&b ข้อความจัดกลาง
&b ข้อความแรก&bข้อความที่สองข้อความแรกจะถูกจัดกลาง ข้อความที่สองจะถูกจัดอยู่ขวาสุด
&dแสดงวันที่แบบย่อตาม Regional Settings ใน Control Panel
&Dแสดงวันที่เต้มรูปแบบ
&pเลขหน้าของเว็บเพจ
&Pจำนวนหน้าทั้งหมด
&tใส่รูปแบบของเวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
&Tเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
&uใส่ Address หรือ URL ของเว็บเพจ
&wข้อความที่แสดงใน title bar
&&ใช้เมื่อต้องการใส่เครื่องหมาย “&”


*** อีกนิดครับสำหรับ Developer ตัวอย่างการกำหนดต่าเริ่มต้นของเว็บเพจตอนสั่งพิมพ์ by thaicreate.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...