ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การตั้งค่าหน้ากระดาษ พิมพ์จาก Web Browser

         โดยปรกติแล้วเมื่อเราเข้าเว็บต่างๆ จากนั้นเราต้องการจะพิมพ์หน้าเพจนั้นออกมาเป็นกระดาษจะมีหัวกระดาษ และท้ายกระดาษติดมาด้วย หรือ path ของไฟลล์ วันนี้จะขอแนะนำวิธีการตั้งค่าเพื่อให้เราสามารถกำหนดได้ว่า ต้องการให้พิมพ์อะไรออกมาพร้อมกับเว็บเพจบ้าง
          การตั้งค่าไม่ให้ Printer พิมพ์หัวกระดาษและท้ายกระดาษออกมาพร้อมกับหน้าเว็บ การตั้งค่าใน Internet Explorer ให้เลือกที่เมนู File >> page setup จากนั้นจะแสดงหน้าต่างให้กำหนดค่าต่างๆ เช่น ขนาดกระดาษ, แนวการพิมพ์ของกระดาษ, ขอบของกระดาษทั้ง 4 ด้าน และข้อความที่จะพิมพ์ในส่วนหัว-ท้ายของกระดาษ

          ส่วนที่เราสนใจคือส่วนของ Headers and Footers ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ Header ก็สามารถทำได้โดยการลบข้อความในช่อง Header ส่วนของ Footer ก็เช่นกัน และถ้าเราต้องการพิมพ์ Header ล่ะแต่อยากได้เพียงบางส่วนเท่านั่นเราจะทำอย่างไร


ข้อความใน Header แต่ละ่ตัวจะมีความหมายว่าให้ทำงานในลักษณะใด หรือแทนคำสั่งใด 


โค๊ดผลลัพธ์
&b ข้อความจัดกลาง
&b ข้อความแรก&bข้อความที่สองข้อความแรกจะถูกจัดกลาง ข้อความที่สองจะถูกจัดอยู่ขวาสุด
&dแสดงวันที่แบบย่อตาม Regional Settings ใน Control Panel
&Dแสดงวันที่เต้มรูปแบบ
&pเลขหน้าของเว็บเพจ
&Pจำนวนหน้าทั้งหมด
&tใส่รูปแบบของเวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
&Tเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
&uใส่ Address หรือ URL ของเว็บเพจ
&wข้อความที่แสดงใน title bar
&&ใช้เมื่อต้องการใส่เครื่องหมาย “&”


*** อีกนิดครับสำหรับ Developer ตัวอย่างการกำหนดต่าเริ่มต้นของเว็บเพจตอนสั่งพิมพ์ by thaicreate.com


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์