วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Install YUM autocomplete on Fedora

เปิด Terminal

# yum install bash-completion
เพื่อติดตั้ง package เมื่อติดตั้้งเสร็จแล้ววิธีการใช้งาน

เมื่อเราต้องการติดตั้งโปรแกรมผ่าน command line เช่น ต้องการติดตั้งโปรแกรม nmap

เราสามารถพิมพ์ใน terminal แล้วกด [tab][tab] ช่วยในการ auto complete command

ตัวอย่าง# yum install nm[tab][tab]
nmap-frontend.noarch  nmbscan.noarch        
nmap.x86_64           nmh.x86_64
เมื่อกด [tab][tab] จะมีรายการแสดงโปรแกรมหรือ package ที่มีชื่อ "nm"
เมื่อเราทำการพิมพ์ a เพิ่มจากนั้นกด [tab][tab] จะได้

 # yum install nmap
เนื่องจากเมื่อพิมพ์ "a" เพิ่มจาก "nm" จะทำให้โปรแกรมหรือ package เหลือเพียงตัวเดียวจึงสร้างเป็น command ที่สมบูรณ์ให้สามารถติดตั้งได้ทันที

Credit :: YUM autocompletion

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...