วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Codeigniter: Export database to excel file

เริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยสำหรับคนที่ใช้ PHP Framework "Codeigniter" สามารถติดตั้ง plugin ได้โดยอ่านรายละเอียดที่นี่ http://codeigniter.com/wiki/Excel_Plugin/ 


วิธีติดตั้งก็ไม่ยากเพี่ยงแค่เราสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อ "to_excel_pi.php" ใน path /system/plugins/ 


/system/plugins/to_excel_pi.php

จากนั้นนำโค๊ดด้านล่างไปวางในไฟล์ที่สร้างขึ้นมา หรือที่่ http://codeigniter.com/wiki/Excel_Plugin/
if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
/*
* Excel library for Code Igniter applications
* Author: Derek Allard, Dark Horse Consulting, 
www.darkhorse.to, April 2006
*/
function to_excel($query$filename='exceloutput'){
// just creating the var for field headers to append to below 
     $headers ''
    // just creating the var for field data to append to below
     $data ''

     
$obj =& get_instance();

     
$fields $query->field_data();
     if (
$query->num_rows() == 0{
          
echo 'The table appears to have no data.
'
;
     
else {
          
foreach ($fields as $field{
             $headers 
.= $field->name "\t";
          
}

          
foreach ($query->result() as $row{
               $line 
'';
               foreach(
$row as $value{                                       
                    
if ((!isset($value)) OR ($value == "")) {
                         $value 
"\t";
                    
else {
                         $value 
str_replace('"''""'$value);
                         
$value '"' $value '"' "\t";
                    
}
                    $line 
.= $value;
               
}
               $data 
.= trim($line)."\n";
          
}
     
          $data 
str_replace("\r","",$data);
header("Content-type: application/x-msdownload"); 
header("Content-Disposition: attachment; filename=$filename.xls");
          echo 
"$headers\n$data";
     
}
}
?> 
หลักๆแล้วการทำงานของ plugin นี้ก็จะเอาค่า $result ที่ได้จาก $this->db->get('table'); มาแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง จากนั้นกำหนด header ให้กลับหน้า Page โดยการกำหนด Header ต้องประกาศก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยัง Client


Header ใช้คือ
header("Content-type: application/x-msdownload");
header("Content-Disposition: attachment; filename="ชื่อไฟล์.xls");
 เมื่อทำการติดตั้ง plugin เรียบร้อยต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานนะครับ


ใน Controller 
โหลด plugin ที่ต้องการใช้ 
$this->load->plugin('to_excel');
ทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ในที่นี้ข้อใช้ Database Class ของ CI
$query $this->db->get('tablename');
จากนั้นทำการเรียกใช้ plugin โดยส่งค่าที่ได้จากฐานข้อมูลไปให้    
plugin สามารถระบุ parameter ได้สองแบบ
to_excel($query'filename');
และใช้ชื่อ default  "exceloutput"
to_excel($query);


Credit :: http://codeigniter.com/wiki/Excel_Plugin/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...