วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

How to restore ".bashrc" file.

ผมเคยลบข้อมูลใน Home directory แล้วมีผลทำให้ไฟลล์ .bashrc ของผมนั้นหายไปด้วย

เลยหาวิธีการเรียก file default กลับมา

เลยได้รู้ว่าไฟลล์ที่ว่ามันอยู่ที่ /etc/skel

จากนั้นให้เราทำการคัดลอกไฟลล์ดังกล่าวมาไว้ที่ Home directory ของเราเท่านี้ .bashrc default ของเราก็จะกลับมาแล้ว โดยการรันค่ำสั่งนี้cp /etc/skel/.bashrc ~
วันนี้ติดปัญหาเรื่องนี้พอดี เลยเอามาเขียนไว้กันลืม เพราะเคยเจอเหตุการนี้หลายครั้งแล้ว ^^

Credit :: http://old.nabble.com/

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...