วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

How to : Restore Grub bootloader in Ubuntu 9.10

เมื่อเราได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ Linux บนเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำให้ GRUB bootloader ที่ถูกติดตั้งไว้หายไป ต่อไปเราจะมาเรียก GRUB นั้นคืนมาก

วิธีการ Restore GRUB bootloader

 1. Boot Ubuntu จาก CD/USB flash driver ที่เราใช้ในการติดตั้ง Ubuntu
 1. เปิด terminal ขึ้นมา (อาจใช้วิธีนี้ Alt+F2 type "gnome-terminal" แล้ว Enter)
 1. พิมพ์

  sudo fdisk -l
 1. จากนั้นดูว่า Ubuntu ถูกติดตั้งไว้ที่ไหน /dev/sdxyโดยที่x หมายถึง drive ของคุณ และ y หมายถึง linux partition

  ตัวอย่างนะครับ Linux ของผมติดตั้งไว้ที่ /dev/sda6
 1. เมื่อรู้แล้วว่า linux ถูกติดตั้งไว้ที่ไหน ก็มาเริ่มกันเลย
 1. พิมพ์

  sudo mount /dev/sda6 /mnt
  ใน terminal
 1. ขั้นตอนนี้เป็นการติดตั้ง GRUB อีกครั้ง โดยคำสั่ง

  sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdx
  โดย x หมายถึง drive ของคุณ ในกรณีของผมเป็น /dev/sda

 1. ทำการ unmount /mnt

  sudo umount /mnt
ขอขอบคุณ : gadgetmix.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...