วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

PHP Eclipse 3.5 Galileo on Ubuntu Jaunty 9.04

eclipse สามารถใช้ในการ deverlop php ได้
สิ่งที่ต้องมีในการ ติดตั้ง eclipse คือ Sun Java JDK
1. Sun Java JDK
สามารถติดตั้งโดยใช่คำสั่ง

sudo apt-get install sun-java6-jdk

2. ตัวโปรแกรม eclipse สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ หรือจาก
http://www.eclipse.org/downloads

เมื่อดาวโหลดโปรแกรมมาเก็บไว้ในเครื่องแล้ว ในที่นี้ขอบันทึกไว้ที่ Desktop
3. ทำการแตกไฟล์ โ้ดยเปิด Terminal แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

cd ~/Desktop
tar xzf eclipse-php-galileo-linux-gtk.tar.gz (ไฟล์จะถูกแตกไปอยู่ที่เดี่ยวกับไฟล์เริ่มต้น ที่ดาวโหลดมา ในที่นี่คือ Desktop)
sudo mv eclipse /opt/eclipse
cd /opt
sudo chown -R root:root eclipse
sudo chmod -R +r eclipse
cd /opt/eclipse
sudo chmod +x eclipse

4. สร้าง shell สำหรับรันโปแกรม eclipse
โดยเปิด Terminal แล้วรันคำสั่งดังนี้

sudo touch /usr/local/bin/eclipse
sudo chmod 755 /usr/local/bin/eclipse
sudo gedit /usr/local/bin/eclipse

เมื่อใช้คำสั่งสุดด้วยจะเปิดไฟล์ขึ้นมา เมื่อไฟล์ขึ้นมาแล้วให้เพิ่มข้อความด้านล่างลงไปแล้วบันทึก

#!/bin/sh
export ECLIPSE_HOME=/opt/eclipse
$ECLIPSE_HOME/eclipse $*

5. สร้างเมนู เพื่อรันโปรแกรม
โดยเปิด Terminal แล้วรันคำสั่งดังนี้

sudo gedit /usr/share/applications/eclipse.desktop

เมื่อเปิดไฟล์ให้เพิ่มข้อความด้านล่างลงไปแล้วบันทึก

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Eclipse
Comment=Eclipse Galileo IDE
Exec=eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=GNOME;Application;Development
StartupNotify=True

6. ทดสอบรัน eclipse
โดยเปิด Terminal แล้วรันคำสั่งดังนี้

/opt/eclipse/eclipse –clean

หรือไปที่

Application>programer>eclipse


Credit : http://techmix.net/blog/2009/07/31/eclipse-35-galileo-on-ubuntu-jaunty-904/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...