วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วิธีตั้งค่า apt-get ผ่าน proxy Linux Ubuntu

เปิด Terminal จากนั้นเข้าไปแก้ไข ไฟล์ apt.conf
ซึ่งอยู่ใน /etc/apt/

ใช้ editor ด้วใดก็ได้ เช่น

$sudo gedit /etc/apt/apt.conf


จากนั้นให้เพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้โดยแทนค่าต่างๆให้สมบูรณ์

Acquire::http::Proxy "http://username:password@proxy:port";
Acquire::ftp::Proxy "ftp://username:password@proxy:port";


เซฟไฟล์แล้วลอง
$sudo apt-get update


เท่านี้ก็จะสามารถ apt-get ได้แล้วล่ะครับ

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...