วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to Copy, cut and paste in Vim editor

วิธีการ Cut and Paste
  1. เลือก cursor ไปตำแหน่งแรกที่ต้องการจะ cut ข้อความ
  2. กด v เพื่อเลือกข้อความ (หรือกด V ตัวใหญ่เพื่อทำการเลือกทั้งบรรทัด)
  3. เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการ cut 
  4. กดปุ่ม d
  5. จากนั้นเลือกตำแหน่งของ cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะวางข้อความที่ cut ไว้
  6. กด P ตัวใหญ่เพื่อวางข้อความหลัง cursor , กด p ตัวเล็กเพื่อวางข้อความหน้า cursor

วิธีการ Copy & Paste
    จำทำลักษณะคล้ายกับการ Cut & Paste แต่ในขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนจากการกด d มาเป็น y แทน

ปล. (d:delete or y:yank).

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...