วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to change default desktop location on Windows 7

To change your default desktop location and do the following:
  1. Open the Registry editor (Regedit.exe) Start > run > regedit [Enter]
  2. Browse to the location:
    HKEY_CURRENT_USER> Software > Microsoft > Windows
    > CurrentVersion > Explorer > User Shell Folders.
  3. In the right window pane select the required value (i.e. Desktop).
  4. Insert the new location for the folder to be stored.
  5. Close the registry editor and log off.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...