วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิธีการปรับการแสดงผลของ Firefox ที่ใหญ่ผิดปรกติ

เมื่อทำการอัพเดท Firefox เวอร์ชั่น 22 รู้สึกว่าตอนใช้งาน อัตราส่วนของ Firefox ผิดไปจากปรกติ


เข้าไปค้นหาวิธีปรับตั้งค่าให้แสดงผลในอัตราส่วนปรกติเหมือน Firefox เวอร์ชั่นที่ผ่านๆมา
วิธีการก็มีดังนี้ครับ


  1. เปิด Tab ใหม่ขึ้นมากจากนั้นพิมพ์ about:config เข้าไปในช่อง url
  2. หากมีการขึ้นข้อความเตือนให้กดปุ่ม I'll be careful, I promise.
  3. ค้นหา layout.css.devPixelsPerPx โดนการพิมพ์ในช่อง Search
  4.  ดับเบิ้ลคลิกที่ layout.css.devPixelsPerPx จากนั้นเปลี่ยนค่า -1.0 ให้เป็น 1.0เท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Credit :: support.mozilla.org

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...