วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Reset LightDM Login to Default


Open Terminal

Run this command in the terminal

$ sudo dpkg-reconfigure lightdm

Enter your password for run the command as root (Super User on Linux)

Hit Enter to continue

Then choose display manager that you want and select Ok
Ref:: Askubuntu.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...