ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีการเปิด Hibernate in Ubuntu Linux

In Ubuntu 12.04 and newer, hibernation has been disabled by default in policykit. How can I enable this back?


ก่อนที่จะเราทำการเปิดใช้งานฟังก์ชัน hibernate ให้ลองใช้คำสั่งในการ hibernate ดูก่อนนะครับว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หรือไม่
คำสั่งในการสั่ง hibernate
pm-hibernate
 เมื่อลองทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปิดให้สามารถเลือกฟังก์ชั่น hibernate ได้จาก menu เลยนะครับ

เริ่มจากการแก้ไขไฟล์ ด้วยคำสั่ง
sudoedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

 เพิ่มข้อความเหล่านี้ลงไปในตัว editor
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Save ด้วย Ctrl-O จากนั้นออกจากโปรแกรม nano ด้วยการกด Ctrl-X
จากนั้นให้ทำการ restart ฟังก์ชั่น hibernate จะถูกเปิดใช้งาน

หรือทำการรันคำสั่ง unity --reset เพื่อจะทำการเรียกการตั้งค่าใหม่


Credit:: http://askubuntu.com/questions/94754/how-to-enable-hibernation

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์