วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วิธีการเปิด Hibernate in Ubuntu Linux

In Ubuntu 12.04 and newer, hibernation has been disabled by default in policykit. How can I enable this back?


ก่อนที่จะเราทำการเปิดใช้งานฟังก์ชัน hibernate ให้ลองใช้คำสั่งในการ hibernate ดูก่อนนะครับว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หรือไม่
คำสั่งในการสั่ง hibernate
pm-hibernate
 เมื่อลองทดสอบแล้วสามารถใช้งานได้ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเปิดให้สามารถเลือกฟังก์ชั่น hibernate ได้จาก menu เลยนะครับ

เริ่มจากการแก้ไขไฟล์ ด้วยคำสั่ง
sudoedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla

 เพิ่มข้อความเหล่านี้ลงไปในตัว editor
[Re-enable hibernate by default]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes

Save ด้วย Ctrl-O จากนั้นออกจากโปรแกรม nano ด้วยการกด Ctrl-X
จากนั้นให้ทำการ restart ฟังก์ชั่น hibernate จะถูกเปิดใช้งาน

หรือทำการรันคำสั่ง unity --reset เพื่อจะทำการเรียกการตั้งค่าใหม่


Credit:: http://askubuntu.com/questions/94754/how-to-enable-hibernation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...