วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Solve Could not open: .android/avd/.ini
ปัญหานี้อาจจะเกิดจากการย้าย Location ของ Document Folder โดยได้ทำการย้าย Folder ดังกล่าวจาก
C:\Users\<Username>
ไปยัง
D:\Users\<Username> 

หลังจากที่สร้าง Android Virtual Device เรียบร้อยแล้วและกำลังจะ Start
แล้วเจอ Error แสดงดังภาพ - เราจะมาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงให้สามารถทำงานได้


Starting emulator for AVD 'devDevice'
PANIC: Could not open: D:\Users\<Username>\.android/avd/devDevice.ini ให้เราไปตั้งค่า Environment Variables ของ Windows 7
ทำการคลิ๊กขวาที่ My Computer > Properties > Advanced system settings > Environment Variablesเมื่อหน้าต่าง  Environment Variables แสดงให้เพิ่มตัวแปร ANDROID_SDK_HOME เข้าไป
คลิ๊กปุ่ม New... ใส่ข้อมูล

Variable name : ANDROID_SDK_HOME
Variable value: D:\Users\<username>ลองรันโปรแกรม Eclipse อีกครั้งจากนั้น Start Android Virtual Device ... ก็จะสามารถอ่านไฟล์ .ini ได้ และ Virtual Device จะสามารถรันได้

Credit :: stackoverflow.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...