ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนข้อมูลใน Array ให้เป็นตัวแปรในภาษา PHP

ปรกติแล้ว Array ก็จะประกอบด้วย index และ Value ยกตัวอย่างเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจน

$newArray= array('id' => '100',
'name' => 'ikungolf',
'site' => 'http://ikungolf.blogspot.com',
);
เวลาที่เราจะเรียกใช้งานก็ สามารถเรียกผ่าน Index ได้เลยเช่น
echo $newArray['id'];
echo $newArray['name'];
echo $newArray['site'];
หากว่าเราเรียกใช้ Array ในไฟล์เดียวกันคงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าไร แต่หากต้องมีการส่งค่าไปที่อื่นแล้ว อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน

ถ้าหากเราเปลี่ยน Index ของ Array ให้เป็นตัวแปรล่ะครับ($id, $name, $site) จะทำให้การใช้งานตัวแปรต่างๆ สะดวกขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือการส่งค่าที่ได้จาก Model ไปยัง View ของ Codeigniter FrameworkAdding Dynamic Data to the View

Data is passed from the controller to the view by way of an array or an object in the second parameter of the view loading function. Here is an example using an array:
$data = array(
               'title' => 'My Title',
               'heading' => 'My Heading',
               'message' => 'My Message'
          );

$this->load->view('blogview', $data);
Now open your view file and change the text to variables that correspond to the array keys in your data:
Then load the page at the URL you've been using and you should see the variables replaced.

Creating Loops

The data array you pass to your view files is not limited to simple variables. You can pass multi dimensional arrays, which can be looped to generate multiple rows. For example, if you pull data from your database it will typically be in the form of a multi-dimensional array.
Here's a simple example. Add this to your controller:
Now open your view file and create a loop:

Credit :: http://codeigniter.com/user_guide/general/views.html

จากตัวอย่างข้างบนจะเห็นได้ว่า Index "title" Array $data เมื่อถุกส่งไปยัง View จะเปลี่ยนเป็น ตัวแปรที่ชื่อว่า $title

*** ที่เขียนมาตั้งยาวประเด็นจริงๆ มันอยู่แค่ตรงนี้ล่ะครับ
วิธีการเปลี่ยน Array to Variable on PHP
เราจะเปลี่ยน array $newArray['id'], $newArray['name'], $newArray['site'] ให้ไปเป็น $id, $name, $site
$newArray= array('id' => '100',
'name' => 'ikungolf',
'site' => 'http://ikungolf.blogspot.com',
);

วิธีที่ 1
foreach($newArray as $key=>$row){
            $$key = $row;
}
วิธีที่ 2
foreach($newArray as $key=>$row){
          ${$key} = $row;
}

เท่านี้เราก็สามารถเรียกตัวแปรในรูปแบบ $id, $name, $site

output of
echo $id."<br/>";
echo $name."<br/>";
echo $site."<br/>";
result
100
ikungolf
http://ikungolf.blogspot.com


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์