วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Changing the Java compiler version for a Java EE project in eclipse

You can change the version of Java used in Java EE project by changing the value of the Java facet.

The Java facet applies only to J2EE projects. To set Java Compiler level of a non-Java EE project, such as a Java project, see Java Compiler

Step to changing Java Compiler version.

  1. In the Project Explorer view of Java EE perspective, right-click the project and select Properties.


  2. Select the Project Facets page in the Properties window. This page lists the facets in the project and their verions.

  3. Click Modify project.
  4. Double click the version number next to the Java facets to select a different level of Java compiler.

  5. Click Finish to close the Modify Faceted Project window and then click OK.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วิธีการแก้ Unknown Validation Message ใน Eclipse

วันนี้ได้รับงานให้แก้ไขโปรเจคเก่า เลยนำ source code import เข้ามาให้ eclipse  หลังจากนั้นลองสั่ง clean project พบว่าเจอ validation erro...