ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Run java program with arguments in eclipse

JAVA Programming Language เป็นภาษาที่มีจุดเด่นๆ คือ สามารถเขียนโปรแกรมครั้งเดียวสามารถรันได้บนหลายบนหลาย Platform ท่านที่เคยพัฒนา JAVA โดยใช้ Eclipse IDE ในการรันโปรแกรมปรกติก็สามารถคลิ๊กเมนูรันได้ตากปรกติ
แต่หากคุณต้องการรันโปรแกรมที่เขียนพร้อมส่งค่าของ arguments ไปด้วยล่ะจะต้องทำยังไง

วันนี้จะแสดงการรัน JAVA ใน Eclipse พร้อมทั้งส่งค่า arguments ไปด้วย ... ทำยังไงนั้น ไปดูกันครับ

วิธีการส่งค่าของ arguments ใน Eclipse IDE

ขั้นตอนแรกทำการเลือกไฟล์ Java class ที่ต้องการจะรัน


จากนั้นไปที่คำสั่ง Run > Run Configurations

เลือกแทบ Arguments เพื่อที่จะส่งค่าของ argument ในการรัน Eclipse
ในช่อง Program argument คุณสามารถระบุค่าของ argument ต่างๆ ได้เหมือนกับการรัน java ผ่าน Command line

จากนั้นกดปุ่ม Apply
รันโปรแกรมที่เขียนไว้ก็สามารถเรียกคำสั่ง Run ค่าของ argument ที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Program argument จะถูกส่งไปให้กับไฟล์ที่ตั้งค่า argument ทุกครั้งที่รันโปรแกรม

Credit:

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์