วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

Run java program with arguments in eclipse

JAVA Programming Language เป็นภาษาที่มีจุดเด่นๆ คือ สามารถเขียนโปรแกรมครั้งเดียวสามารถรันได้บนหลายบนหลาย Platform ท่านที่เคยพัฒนา JAVA โดยใช้ Eclipse IDE ในการรันโปรแกรมปรกติก็สามารถคลิ๊กเมนูรันได้ตากปรกติ
แต่หากคุณต้องการรันโปรแกรมที่เขียนพร้อมส่งค่าของ arguments ไปด้วยล่ะจะต้องทำยังไง

วันนี้จะแสดงการรัน JAVA ใน Eclipse พร้อมทั้งส่งค่า arguments ไปด้วย ... ทำยังไงนั้น ไปดูกันครับ

วิธีการส่งค่าของ arguments ใน Eclipse IDE

ขั้นตอนแรกทำการเลือกไฟล์ Java class ที่ต้องการจะรัน


จากนั้นไปที่คำสั่ง Run > Run Configurations

เลือกแทบ Arguments เพื่อที่จะส่งค่าของ argument ในการรัน Eclipse
ในช่อง Program argument คุณสามารถระบุค่าของ argument ต่างๆ ได้เหมือนกับการรัน java ผ่าน Command line

จากนั้นกดปุ่ม Apply
รันโปรแกรมที่เขียนไว้ก็สามารถเรียกคำสั่ง Run ค่าของ argument ที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Program argument จะถูกส่งไปให้กับไฟล์ที่ตั้งค่า argument ทุกครั้งที่รันโปรแกรม

Credit:

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...