วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง PHP cURL บน Linux Ubuntu

หลังจาก ติดตั้งเว็บ apache2 Web Server, PHP5, MySQL-Server และ phpmyadmin เรียบร้อยแล้ว
หากเราต้องการเปิดใช้งาน cURL สำหรับ PHP สามารถติดตั้งได้ โดยใช้คำสั่งตามนี้รันใน Terminal
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการ restart Web Server เพื่อ refresh ค่า Config ต่างๆ
การ restart Web Server

sudo /etc/init.d/apache2 restart

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...