วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิธีการเปิดใช้งาน Mod_rewrite บน Web Server

มารู้จักกับ mod_rewrite

ในการเปิดใช้งาน mod_rewrite สำหรับ Ubuntu เพียงแค่ พิมพ์คำสั่งใน Terminal จากนั่นสั่งรัน
sudo a2enmod rewrite
เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานโหมด rewrite ของ apache ได้แล้ว
ส่วนในการ config ค่าต่างๆจะกำหนดใน file ที่มีชื่อว่า .htaccess


สำหรับ Codeigniter จะมีตัวอย่างอยู่ใน user_guide ในหัวข้อ

CodeIgniter URLs

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index\.php|images|robots\.txt)
RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L]

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...