ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เริ่มเขียน Blog อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เขียนมานานนนมาก

มาความนี้จะขยันเขียนให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็มาโพส แทนที่ต้องทำเป็นบทความยาวๆ ให้ดีสวยงามเหมือนแต่ก่อน เริ่มที่เมื่อทุกคนติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันแล้ว แน่นอนครับว่าโปรแกรมต่างๆล่างต้องมานั่งติดตั้งและ Config ค่ากันใหม่ นอกจากจะทำการ Ghost ระบบปฏิบัติการ จึงไม่จำเป็นต้องมาติดตั้งโปรแกรม และตั้งค่าต่างๆมากมายนัก

เป็นที่แน่นอนสำหรับคนที่เขียนเว็บอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Web page หรือ web Application ก็น่าที่จะจำเป็นต้องมี ฐานข้อมูล(Database)
Database ที่ผมใช่บ่อยมากก็น่าจะเป็น MySQL

เมื่อเราทำการติดตั้ง MySQL-Server เรียบร้อยแล้ว
ในการเปิดใช้งานครั้งแรกเราจะกำหนดรหัสผ่านให้ user 'root'
โดยทำสั่งที่ใช้คือ

mysqladmin -u root password 'your root's password';
เมื่อทำการรันคำสั่งดั่งกล่าวเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดลอง login เข้าสู่ MySQL-Server ผ่านทาง MySQL-Client

วิธีการ connectวิธีที่ 1
mysql -u root -p #กด Enter แล้วใส่รหัสผ่าน ของ User ในที่เป็น User เป็น "root"
วิธีที่ 2

mysql -u root -ppassword #กด Enter หมายเหตุ(-p และรหัสผ่านของผู้ใช้ไม่ต้องเว้นวรรค)
จากนั้นก็สามารถใช้งานคำสั่ง SQL ได้ตามปกติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์