ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีแก้เมื่อ vgaswitcheroo ใช้งานไม่ได้บน Ubuntu 14.04

ตอนที่ใช้งาน Ubuntu 13.10 เมื่อต้องการ ปิดระบบ Hybrid Graphic card ก็สามารถใช้คำสั่งในการจัดการ vgaswitcheroo 
# echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
$ sudo vim /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0"
sudo update-grub

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash radeon.runpm=0"
sudo update-grub
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitheroo/switch

 แต่พอ อัพเกรดเวอร์ชั่นมาเป็น 14.04 คำสั่งข้างบนใช้ไม่ได้ซะงั้นเลยต้องหาวิธีปิด ATI บนเครื่อง Vostro 3450 เพราะถ้าเป็นใช้การ์ดจอทั้งสองอันพร้อมกัน พัดลมจะทำงานหนัก และมีเสียงดัง

สุดท้ายก็เจออออ

วิธีการก็ไม่มีอะไรมาก เข้าไปแก้ไขไฟล์ /etc/default/grub 
 ค้นหาคำนี้ในไฟล์ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT
โดยปกติแล้วจะมีค่ากำหนดให้เป็น "quiet splash" แอดข้อความนี้ต่อท่ายลงไป radeon.runpm=0

บันทึกไฟล์(ถ้าใช้ vi/vim ให้พิมพ์ :wq) หลังจากบันทึกเรียบร้อย รันคำสั่งด้านล่างเพื่ออัพเดท grub
ลองรีสตาร์ทเครื่อง

ลองดูนะครับ...

more information from AskUbuntu.com

" saw in 13.10. The effect is exactly the same as if discrete graphics is on, laptop is loud and terribly overheats. Typing sudo echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch gives no effect, output of cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch doesn't change."
from my experience, DynOff works better than manual Off. It still says Off (DynOff) and I guess that it means the card is not powered and that this is automatic.
However, if you still want to roll things back to the manual settings, you have to modify grub. Use sudoto do the following:
open in any editor the file /etc/default/grub and find the line
there should be values like "quiet splash" in this line; just add radeon.runpm=0 so it looks something like this:
save the file and run
then reboot. after rebooting, the behavior of cat /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switchshould be like in older ubuntu version. then you can run
to see if it works - as you used to do before. if it works, add this line to /etc/rc.local just above exit 0.
i tried it on my machine and it basically works... but i think that DynOff is doing exactly the same. my computer is not overheating with both configurations.ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์