ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิธีการเปรียบเทียบตัวแปรวันที่ใน JAVA (Date comparison)

โดยปรกติเราสามารถเปรียบเทียบค่ามากกว่าน้อยกว่าของตัวเลข ด้วยเครื่องหมาย

"<" น้อยกว่า
">" มากกว่า
"=" เท่ากับ

แต่ เมื่อต้องการเปรีบบเทียบตัวแปรประเภท วันที่ (Date) ไม่ว่าจะเป็น java.util.Date ro oracle.jbo.domain.Date ตัวแปรทั้งสองจะไม่ยอมให้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวในการเปรียบเทียบ

... แล้วจะทำยังไงล่ะ ถ้าเราต้องการรู้ว่า xinputDate มากกว่า หรือน้อยกว่า todayDate
จะขออธิบายแบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีที่ 1 java.util.Date
กรณีที่ 2 oracle.jbo.domain.Date

java.util.Date
ตัวแปร Date ของ Java จะมี method ให้เรียกใช้เพื่อเปรียบเทียบอยู่สำคัญๆ ดังนี้
- after
- before
- compareTo
- equals

oracle.jbo.domain.Date
- compareTo
- equals

ในบทความนี้จะขออธิบาย method compareTo เนื่องจากสามารถปรับใช้ได้ และมีประโยชน์อย่างมาก
การเปรีบเทียบตัวแปรวันที่ 2 ตัวแปร ทำได้โดย

public class Main {                                                     
public static void main(String args[])                                  
{                                                                      
Date todayDate=new Date();                                                
Date xinputDate=new Date(todayDate.getYear(),todayDate.getMonth()-1,todayDate.getDay());
if(todayDate.compareTo(xinputDate)<0)                                
     System.out.println("Today Date มีค่าน้อยกว่า xinputDate");
  else if(todayDate.compareTo(xinputDate)>0)                         
     System.out.println("Today Date มีค่ามากกว่า xinputDate");
  else                                                       
     System.out.println("TodayDate และ xinputDate มีค่าเท่ากัน");             
  }                                                          
}

thanks
- http://stackoverflow.com/a/15925758/3386155
- http://docs.oracle.com/cd/E21043_01/apirefs.1111/e10655/oracle/jbo/domain/Date.html
- http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/Date.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

เปลี่ยนขนาอของตัวอักษรใน Notepad++

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ชื่อว่า Notepad++
หากหน้าจะที่ใช้มีความละเอียดสูงเมื่อเปิดโปรแกรมมาแล้วจะทำให้รู้สึกว่าตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ อ่านได้ยาก จึงต้องมีการปรับขนาดของตัวอักษรเพื่อสะดวกในการใช้งาน

วิธีการในการปรับขนาดของตัวอักษร


หรือจะใช้วิธีที่รวดเร็วว่า ก็คือ
การกด Ctrl ค้างไว้แล้วกด + หรือ -กด Ctrl แล้วหมุนเพื่อ Zoom เข้า/ออก หรือจะวิธีการเลือกจาก option ของโปรแกรม

ลินุกซ์ การเพิ่มผู้ใช้ไปยังกรุ๊ป(Linux add user to group)

วิธีการเพิ่ม Linux User ไปยัง Group ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ คุณสามารถใช้คำสั่ง "useradd" หรือ "usermod" ในการเพิ่ม user ไปยัง Linux user group คำสั่ง "useradd" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง(update) ข้อมูลเริ่มต้นของผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่คำสั่ง "usermod" เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้ 
ตัวอย่างในการใช้คำสั่งนี้ได้ดีและเป็นประโยชน์มากคือการ เพิ่ม user ไปยัง group ที่มีอยู่แล้ว
Group มีอยู่สองแบบคือ กลุ่มแรกเป็น primary user group และกลุ่มที่สองใช้สำหรับเรียก group อื่นๆที่ไม่ใช่ primary group เรียกว่า secondary group
ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ในไฟล์