วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

How to solve PHP Fatal error: Class 'PDO' not found on Fedora.

PHP Fatal error: Class 'PDO' not found


วิธีแก้ error Class 'PDO' not found ก็คือ ให้เราติดตั้ง php-pdo ลงใน fedora โดยการรันคำสั่ง
su
yum install php-pdo 

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...