วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เปลี่ยนขนาด icon บน Desktop Window 7

Windows 7 สนับสนุนการย่อ-ขยายขนาดของ Icon และ Text ได้เหมือนกับ Browser แต่ในที่นี้อยู่บน Desktop ของเราเอง
วิธีการทำ
กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้จากนั้นเลื่อน scroll mouse จะเป็นการย่อ ขยาน Icon บน Desktop

และขนาดที่ default มาให้ใช้ก็มีอยู่ 3 ลักษณะคือ

  1. Large icons
  2. medium icons
  3. classic icons
วิธีการเปลี่ยนขนาดตาม default นั้นทำได้
  • โดยคลิ๊กขวาที่พื้นที่ว่างบน Desktop
  • จากนั้นเลือก view
  • และสุดท้ายเลือกขนาดของ icon ที่ต้องการ
Credit :: Window7 Trip

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...