วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

วิธีการหา JAVA Path บน Ubuntu

การหา java path on ubuntu สามารถทำงานไม่ยาก
ลิงค์ส่วนมากจะอยู่ใน /usr/bin/

วิธีการหา
แสดงรายละเอียดของลิงค์ที่ชื่อว่า java
เปิด terminal จากนั้นพิมพ์

$ls -l /usr/bin/java
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2008-12-07 22:16 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
ก็จะแสดงรายละเอียดประมาณนี้ ข้อความหลังจากเครื่องหมาย -> แสดงว่าไฟล์ java ใน /usr/bin/ นั้นลิงค์ไปที่ /etc/alternatives/java
เมื่อรู้เช่นนี้เราก็ ดูรายละเอียดของ /etc/alternatives/java อีกที

$ls -l /etc/alternatives/java

lrwxrwxrwx 1 root root 40 2008-12-07 22:34 /etc/alternatives/java -> /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java
ก็จะแสดงรายละเอียดของ java path

javapath คือ /usr/lib/jvm/java-6-openjdk/jre/bin/java


ขอขอบคุณ
ที่มา : http://www.icurtain.co.uk/blog.php?article=174

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...