วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิธีการตั้งค่า IMAP ของ Evolution Mail

วิธีการตั้งค่า IMAP ของ Evolution Mail
โดยปกติแล้วถ้าเราตั้งค่า Email ด้วย Gmail, Yahoo จะค้นหา Server ให้โดยอัตโนมัติและมีให้เลือกทั้งแบบ POP3 และ IMAP
แต่ถ้าเราใช้อีเมล @hotmail.com โปรแกรม evolution จะไม่สามารถค้นหา Sever ให้อัตโนมัติได้
วันนี้จะขอเขียนวิธีการตั้งค่า Server แบบ imap ของ outlook.com
เริ่มต้นจากการเข้าไปตั้งค่าต่างๆ Email
 • เลือก Edit > Preferences > เลือก Mail Accounts
 • จากนั้นกดปุ่ม Add
add_account_screen
 • กดปุ่ม Continue

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to Copy, cut and paste in Vim editor

วิธีการ Cut and Paste
 1. เลือก cursor ไปตำแหน่งแรกที่ต้องการจะ cut ข้อความ
 2. กด v เพื่อเลือกข้อความ (หรือกด V ตัวใหญ่เพื่อทำการเลือกทั้งบรรทัด)
 3. เลื่อน cursor ไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่ต้องการ cut 
 4. กดปุ่ม d
 5. จากนั้นเลือกตำแหน่งของ cursor ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะวางข้อความที่ cut ไว้
 6. กด P ตัวใหญ่เพื่อวางข้อความหลัง cursor , กด p ตัวเล็กเพื่อวางข้อความหน้า cursor

วิธีการ Copy & Paste
    จำทำลักษณะคล้ายกับการ Cut & Paste แต่ในขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนจากการกด d มาเป็น y แทน

ปล. (d:delete or y:yank).

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

How to change default desktop location on Windows 7

To change your default desktop location and do the following:
 1. Open the Registry editor (Regedit.exe) Start > run > regedit [Enter]
 2. Browse to the location:
  HKEY_CURRENT_USER> Software > Microsoft > Windows
  > CurrentVersion > Explorer > User Shell Folders.
 3. In the right window pane select the required value (i.e. Desktop).
 4. Insert the new location for the folder to be stored.
 5. Close the registry editor and log off.

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...