วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนข้อมูลใน Array ให้เป็นตัวแปรในภาษา PHP

ปรกติแล้ว Array ก็จะประกอบด้วย index และ Value ยกตัวอย่างเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจน

$newArray= array('id' => '100',
'name' => 'ikungolf',
'site' => 'http://ikungolf.blogspot.com',
);
เวลาที่เราจะเรียกใช้งานก็ สามารถเรียกผ่าน Index ได้เลยเช่น
echo $newArray['id'];
echo $newArray['name'];
echo $newArray['site'];
หากว่าเราเรียกใช้ Array ในไฟล์เดียวกันคงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าไร แต่หากต้องมีการส่งค่าไปที่อื่นแล้ว อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน

ถ้าหากเราเปลี่ยน Index ของ Array ให้เป็นตัวแปรล่ะครับ($id, $name, $site) จะทำให้การใช้งานตัวแปรต่างๆ สะดวกขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือการส่งค่าที่ได้จาก Model ไปยัง View ของ Codeigniter Framework

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...