วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Tomcat 6 on Fedora Linux

Installing Tomcat 6 on Fedora, Red Hat or CentOS

Install Tomcat using yum
# yum install tomcat6-webapps
Tomcat will get installed across the following directories
/etc/tomcat6             conf files    $CATALINA_HOME/conf
/usr/share/java/tomcat6  libs           $CATALINA_HOME/lib
/usr/share/tomcat6/bin   executables    $CATALINA_HOME/bin
/var/log/tomcat6         logs           $CATALINA_HOME/logs
/var/cache/tomcat6/temp  temp files     $CATALINA_HOME/temp
/usr/share/tomcat6       home directory $CATALINA_HOME
/var/lib/tomcat6/webapps web apps   $CATALINA_HOME/webapps
/var/cache/tomcat6/work  compiled stuff $CATALINA_HOME/work
Set CATALINA_HOME in /etc/profile
export CATALINE_HOME=/usr/share/tomcat6
Tomcat can be stopped, started and restarted using the following commands
# service tomcat6 stop
# service tomcat6 start
# service tomcat6 restart
Credit :: http://serverfault.com/questions/194159/how-to-setup-tomcat-on-fedora 

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการดึง Record สุดท้ายของการบันทึกในฐานข้อมูลอ้างอิงจากตาราง

การทำงานกับข้อมูลที่มีการปรับปรุงตลอด และต้องทำการบันทึการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยโดยการอ้างอิงกับวันและเวลา เชื่อแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการดึงข้อมูลล่าสุดออกมาใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องยุงยาก 

วันนี้จะขอเสนอแนวทางการใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล record สุดท้ายออกมา

แนวทางที่ 1
  • ให้เลือกข้อมูลโดยการเรียงลำดับจากมากไปน้อยก่อน จากนั้นใช้ฟังก์ชั่น limit เข้ามาช่วยในการตัดตััวที่เหลือออกไปเอาแค่ record แรกที่ผ่านการเรียงลำดับจากมากไปน้อยแล้วออกมา

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

PHP function get IP Address

วิธีการดึง IP Address ของเครื่อง Client ด้วย PHP

บันทึกการเรียนรู้ >> Function ในการดึง IP Address ของเครื่อง client

function get_client_ip() {
  
if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) 
  {//check ip from share internet
       
$ip $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
  
elseif (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) 
  {//to check ip is pass from proxy
       $ip $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
  
else {
       $ip 
$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
  
}
  
return $ip;


Credit:: http://codeigniter.com/forums/viewthread/180857/#856078

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง PyDev สำหรับ Eclipse


วิธีการติดตั้งผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการติดตั้ง PyDev Extensions โดยการใช้ Eclipse Update Manager 
ขั้นตอนการติดตั้ง 
  1. เลือกเมนู Help > Install New Software
    Image 
  2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Available Software ในช่อง Work with ให้เลือกปุ่ม Add  Image

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิธีการติดตั้ง phpmyadmin ด้วยตัวเอง

โดยปรกติแล้วหากเราใช้ ตัวจำลอง server เช่น appserv, apache friend (XAMPP) จะได้รับการติดตั้งเจ้าตัว phpmyadmin มาให้เรียบร้อยแล้ว โดยการเรียกใช้ก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่ ระบุ path เพิ่มหลังจากเรียก ชื่อเครือง (ในที่นี่ชื่อเครื่องใช้เป็น localhost)
http://localhost/phpmyadmin
เท่านี้ท่านก็จะพบกับเจ้าตัวโปรแกรม phpmyadmin ตัวจัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านหน้าเว็บ

วันนี้จะขอเสนอวิธีการติดตั้ง phpmyadmin ใหม่ด้วยตัวเองหรือจะเป็นการอัพเดทเวอร์ชั่นล่าสุด
ก่อนอื่นเลยเราต้องดาวโหลด source code เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บ phpmyadmin.net เลือกดาวโหลดเวอร์ชั่นที่ต้องการมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนครับ

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...