วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

How to restore ".bashrc" file.

ผมเคยลบข้อมูลใน Home directory แล้วมีผลทำให้ไฟลล์ .bashrc ของผมนั้นหายไปด้วย

เลยหาวิธีการเรียก file default กลับมา

เลยได้รู้ว่าไฟลล์ที่ว่ามันอยู่ที่ /etc/skel

จากนั้นให้เราทำการคัดลอกไฟลล์ดังกล่าวมาไว้ที่ Home directory ของเราเท่านี้ .bashrc default ของเราก็จะกลับมาแล้ว โดยการรันค่ำสั่งนี้

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

"The upload path does not appear to be valid" Codeigniter

เขียน PHP ด้วย framework Codeigniter 
มาถึงหน้า upload ก็เขียนตามตัวอย่างแต่พอรันบน linux สามารถอัพโหลดได้ปรกติ  แต่พอลองรันบน server ที่เป็น Windows กับแสดง error 
The upload path does not appear to be valid
ก็ลองหาวิธีแก้ไปมา เจอวิธีการเช็ค Path ที่ใช้ในการอัพโหลด

ลองใช้คำสั่งนี้ ถ้า path บน server มีอยู่จะ return ture 
var_dump(is_dir('/upload/')); 
และหากอยากรู้ path เต็มๆ 
var_dump($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']); 

วิธีการหา location path ของ Google Chrome

Google Chrome มี feature ให้เราสามารถสร้าง Profile ในการใช้งานได้ ซึ่งก็หมายถึง เราสามารถใช้ Google Chrome ด้วยหลาย accounts ในเครื่องเดียว...