วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

How to solve PHP Fatal error: Class 'PDO' not found on Fedora.

PHP Fatal error: Class 'PDO' not found


วิธีแก้ error Class 'PDO' not found ก็คือ ให้เราติดตั้ง php-pdo ลงใน fedora โดยการรันคำสั่ง
su
yum install php-pdo