วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเปลี่ยนข้อมูลใน Array ให้เป็นตัวแปรในภาษา PHP

ปรกติแล้ว Array ก็จะประกอบด้วย index และ Value ยกตัวอย่างเลยแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจน

$newArray= array('id' => '100',
'name' => 'ikungolf',
'site' => 'http://ikungolf.blogspot.com',
);
เวลาที่เราจะเรียกใช้งานก็ สามารถเรียกผ่าน Index ได้เลยเช่น
echo $newArray['id'];
echo $newArray['name'];
echo $newArray['site'];
หากว่าเราเรียกใช้ Array ในไฟล์เดียวกันคงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าไร แต่หากต้องมีการส่งค่าไปที่อื่นแล้ว อาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน

ถ้าหากเราเปลี่ยน Index ของ Array ให้เป็นตัวแปรล่ะครับ($id, $name, $site) จะทำให้การใช้งานตัวแปรต่างๆ สะดวกขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือการส่งค่าที่ได้จาก Model ไปยัง View ของ Codeigniter Framework

How to disable kernel updates in Ubuntu via command line

This article gives the steps how to upgrade all the apt-get packages without updating the kernel on Ubuntu via command line. Disable Ker...