วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

install programs on one click by Lifehacker Pack 2010 for Windows

เป็นการรวมโปรแกรม Opensource สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มารวมกันไว้เป็น package ให้เราเลือกใช้โดยการเข้าไปที่ Lifehacker Pack 2010ที่มา : Lifehacker