วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แจกใหม่... ! โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (L-Typing V.2.0 NEW.)

แจกใหม่... ! โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด (L-Typing V.2.0 NEW.)

Credit : ubunuClub.com